فراخوان دعوت به پنجمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه در سال 1396

انجمن علمی آموزش و توسعه با هدف توسعه و بالندگی حوزه آموزش و توسعه در میان سازمان های ایرانی از سال 1389 آغاز به خدمت کرده است و در راستا دستیابی به این مهم، ماموریت های متعددی همچون اشاعه فرهنگ آموزش و توسعه منابع انسانی در کشور با تمرکز بر مدل های ایرانی اسلامی، توسعه دانش نظری و کاربردی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی، ایجاد تعامل و ارتباط بین مجامع علمی و دانشگاه ها یا محیط های کسب و کار دولتی و غیردولتی به منظور سوق دادن پژوهش ها و تصمیم گیری ها به سمت مسائل و چالش های واقعی آموزش و توسعه منابع انسانی، برگزاری کنفرانس ها، همایش های ملی و بین المللی و جوایز تعالی و ... را سرلوحه امور خویش قرار داده است. 
در همین راستا طی سال 1391 با الگوبرداری از کشورهای موفق دنیا و دعوت از فرهیختگان، اساتید دانشگاهی، خبرگان صنعت، مطلعین کلیدی و صاحبان فرایند، مدل تعالی آموزش و توسعه با هدف شناسایی بهترین تجارب، انتخاب و تقدیر از سازمان های برتر و نهادینه سازی فرهنگ نوآوری، یادگیری و بهبود مستمر در حوزه آموزش طراحی و تدوین شده است. تا کنون چهار دوره جایزه در سال های 92 ، 93 ،94 و 95 اجرا و تقدیر از سازمان های برتر در کنفرانس آموزش و توسعه سرمایه های انسانی و با حضور جمع کثیری از مدیران و فعالین عرصه آموزش سازمانی برگزار شده است. 
این زمان با تکیه بر تجارب حاصل شده و توسعه شبکه علایق، حمایت و مشارکت نهادها و سازمان های کشور، چهارمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه نیز رونمایی و آغاز به کار کرده است. 
لذا از سازمان های متقاضی حضور در این فرایند دعوت می شود تا با مطالعه کتابچه فراخوان جایزه تعالی آموزش و توسعه و با تکمیل فرم ثبت نام، به ثبت نام در این فرایند اقدام کنند. به این منظور سازمان ها می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر کتابچه راهنمای متقاضیان جایزه را مطالعه و یا با شماره های 81032218-81032228-81032333 تماس حاصل نمایند. 
 
 
 
 
فرایند مشارکت در فرایند ارزیابی جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه
 
فرایند مشارکت در فرایند ارزیابی جایزع تعالی-96
 
برنامه زمان بندی پنجمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه در سال 1396
 
برنامه زمان بندب پنجمین دوره جایزه تعالی -96
 
 
همچنین علاقمندان به حضور در دوره های آموزشی جایزه می توانند طبق برنامه زمانی جدول ذیل، نسبت به ثبت نام و حضور در دوره ها اقدام نمایند. افراد علاقمند جهت تمایل به همکاری در فرایند ارزیابی جایزه می توانند در دوره آموزشی تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه حضور بهم رسانند. 
 
برنامه زمان بندی دوره های جایزه تعالی -96